bg1
bg1
bg1
bg1
bg1
     

Avasta Deltat

Avasta Deltat

Tartu Ülikooli Delta keskus on üks põhjamaade moodsaimaid digitehnoloogilise, analüütilise ja majandusmõtte keskuseid.

Delta on erialadevaheline õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskus, kus paljude teadussuundade ning organisatsioonide kattuvusaladel luuakse uut ja kordumatut teadmust. Avatud kogukonnana toob Delta kokku tudengid, teadlased ja innovaatorid arvutiteaduse, robootika, tehnoloogia, matemaatika, statistika, majanduse, juhtimise ja ettevõtluse alal. Delta keskus ühendab õppetegevuse ja tippteaduse äriliste ning ühiskondlike eesmärkide ja ülesannetega, luues uudseid lahendusi majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks.

Deltas õpib ja töötab enam kui 3200 üliõpilast, õppejõudu ja ettevõtte arendustöötajat. Keskus koosneb kahest hoonest: õppe- ja teadushoonest ning ettevõtlusmajast.

Delta õppe- ja teadushoones tegutsevad Tartu Ülikooli:

 • arvutiteaduse instituut (III korrus)
 • matemaatika ja statistika instituut (IV korrus)
 • majandusteaduskond (IV korrus)
 • osa tehnoloogiainstituudist (III korrus)
 • ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (IV korrus)

Ettevõtlusmaja eesmärk on ülikooli vahetusse lähedusse tuua õppe– ja teadustööga haakuv teaduspõhine ettevõtlus. Delta ettevõtlusmajas on: 

 • Cybernetica;
 • Swedbank;
 • Statistikaamet;
 • STACC;
 • SEB Pank innovatsioonikeskus;
 • Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator;
 • Tartu Teaduspark.

Delta keskuse visuaalne identiteet / CVI

Kui soovite kasutada Delta keskuse logo ja graafikat, siis palun järgige stiiliraamatut (CVI). NB! logo kõigi versioonide puhul on sõnaline osa Delta ja Tartu Ülikooli logo omavahel seotud ja konkreetsel kaugusel, mida muuta ei tohi. Samuti peab Delta keskuse logole andma servadest ruumi, mille minimaalne suurus on toodud stiiliraamatus. Delta keskuse kirjastiil on RUBIK, palun kasutage seda kõikidel materjalidel.

 • Delta keskuse stiiliraamatu ja logod leiate  SIIT

Delta nime saamislugu

Delta valiti välja 2016. aasta oktoobris toimunud nimekonkursil. Konkursile laekus rekordiliselt 174 nimekavandit 125 erinevalt autorilt. Ettepanekute seast tegi valiku Tartu Ülikooli erinevatest spetsialistidest koosnev žürii, nimekomisjoni üksmeelse ettepaneku kinnitas ülikooli rektoraat.

Nime autor on kinnisvaraosakonna arendustalituse peaspetsialist Erki Tamm. Teiste variantidena pakuti 174 variandi seas nimeks ka nt Iconicum, Innovaatikum, Logicum ja Sigma. Aga ka Pesa, Nurgik, SAMM ja ARMAS (viimased kaks viitavad majja kolivate üksuste esitähtedele).

Nimi Delta sobis žürii hinnangul muu hulgas seetõttu, et kolmnurga kujundina on see hästi seotud uue õppehoone arhitektuurse lahendusega. Samuti viitab Delta sümbilna muutustele ja energiale, mis keskust iseloomustavad. Lisaks sellele sümboliseerib Delta kolmpoolset koostööd, viitab veesuudmele ehk paiknemisele Emajõe kaldal jne. Delta nimi on lihtsasti kasutatav, meeldejääv ja kõlab erinevates keeltes sarnaselt.

Delta arhitektuurne lahendus

Delta ainulaadne arhitektuur ja korralduslik ülesehitus soodustab uudsel viisil Tartu Ülikooli erialadevahelist õppe- ja teadustööd ning koostööd ettevõtjate ja ühiskonnaga.

Delta keskuse on projekteerinud arhitektuuribüroo Arhitekt 11, arhitektid Illimar Truverk, Sander Aas, Sander Paljak, Kristjan Lind ja Joanna Kordemets, ning hoone arhitektuurne lahendus kandis originaalis nime ICONICUM. Arhitektuurikonkursil osales kokku kuus võistlustööd.

Delta 27 679 m2 netopinnaga hooned on rajanud ehitusfirmad Rand ja Tuulberg ning Ehitustrust.

Tartu Ülikooli Delta keskuse rajamist rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond, Eesti Vabariik ja Tartu Ülikool.

Delta keskuse ruumidest ja laboritest:

 • Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor (II korrus, ruum 2007). AGVR labor pakub asjast huvitatud üliõpilastele võimalust õppida ja töötada arvutigraafika lahendustega, mille tegemiseks on vaja head arvutit. Sellised lahendused on arvutimängud ja virtuaalreaalsuse (VR) rakendused. Viimased on labori teine suurem valdkond, mille õppimisel tudengeid toetame. Üliõpilastel on kasutamiseks mitmed uued VR seadmed. Pool laborist on mõeldud demo alaks, kus tudengid oma valmistatud projekte suuremale publikule näitavad või kus on esitlused VR-ist ja selle kogemisest huvitatud külalistele.
 • Värkvõrgu labor (II korrus, ruum 2018). Värkvõrgu labor tegeleb Asjade Interneti ehk Värkvõrgu mõiste, probleemide ja võimaluste tutvustamisega. Sealhulgas Targa Linna või Targa Koduga seonduvad lahendused (nagu SmartEnCity projekt), kus võtmeküsimusteks on efektiivne toimetulek suure hulga andmete ja seadmetega, keskkonnasäästlikkus ning efektiivne ressursikasutus. Nutikad rakendused näiteks personaalmeditsiinis peavad lisaks tagama ka turvalisuse isiklike andmete vahendamisel. Peale üldisele valdkonna tutvustamisele on värkvõrgu labori eesmärgiks ka mobiili- ja pilvearvutuse teadusrühma töö nähtavaks tegemine ning Värkvõrgu testkeskkonna pakkumine tudengitele ning teistele teadlastele. Laboris on hulk infrastuktuuri – asjade interneti arenduskomplektid (ArduinoRaspberry Pi jms), erinevad nutikodu seadmed, nutitelefonid, IP-kaamerad, mida tudengid projektides ja lõputöödes ning TÜ teadlased töös kasutada saavad. Siinkohal on labor palju tuge saanud oma partnerilt, Telialt. 
 • Koolirobootika labor (II korrus, ruum 2020). Koolirobootikat õpetatakse põhiliselt informaatikaõpetajateks õppivatele üliõpilastele, aga ka tegevõpetajatele ja kooliõpilastele. Klass on sobilik väiksematele rühmadele ja sobib suurepäraselt erinevate paaris-ja rühmatööde tegemiseks. Selleks on klass sisustatud mobiilsete ratastel laudadega, mida saab erineval moel kokku sobitada. Samuti tuleb klassi robootikamängu laud erinevate ülesannete lahendamiseks. Robootikavahendeid tutvustatakse lasteaiast gümnaasiumini. Lasteaias saab alustada erinevate põrandarobotitega (BeebotBluebotOzobot), edasi minna LEGO robotitega (WeDoBoost, EV3) kuni robotiteni, mida saab lisaks visuaalsele programmeerimiskeeltele ka programmeerida programmeerimiskeeltes nagu Python ja C (mBotRaspberry piArduino).
 • Informaatika didaktika arvutiklass (II korrus, ruum 2021). Põhiliseks sihtgrupiks on informaatikaõpetajateks õppivad üliõpilased, aga ka tegevõpetajad ja kooliõpilased. Tegemist on suurte laudadega varustatud suure arvutiklassiga, kus saab hästi paaristööna tegeleda erinevate informaatika (sh programmeerimise) õpetamise teemadega. Lauad on suured, kus ühe laua taha mahub kaks inimest ja igal laual on sülearvutid ning sülearvuti taha ühendatav suur monitor, et paremini paaristööd teha. Samuti saab klassis õpetada erinevate tehnoloogiliste vahendite (sh tahvelarvutite) kasutamist õppetöös.
 • Delta demoruum (I korrus,ruum 1030). Siin võtame vastu oma külalisi ja näitame, mida TÜs põnevat tehakse. See on koht, kus edaspidi näeb valitud väljavõtet nii TÜ teadustööst, õppetöö projektidest kui ka ettevõtetele arendatud lahendustest. Kajastab see terve ülikooli tegemisi. 
 • Sandbox (III korrus, ruum 3092). Sandbox on magistrantidele mõeldud digitootejuhtimise innovatsiooniprogramm, mille eesmärk on arendada disainmõtlemist ja tootejuhtimist Tartu Ülikoolis. Delta keskuse kolmandal korrusel asub 300 m2 suurune ala, mis on mõeldud spetsiaalselt Sandboxis osalevatele tudengitele, õppejõududele ja partneritele. Siin toimuvad loengud, seminarid ja muud põnevad sündmused, mille käigus tudengid lahendavad, arendavad, valideerivad ja esitlevad päriselulisi probleeme. Koos partnerettevõtetega luuakse Sandboxis ettevõtluskoostöö kogukonda ja innovaatilisi digitooteid.
 • Neuroturunduse labor (II korrus, ruumid 2011/2012). Neuroturunduse labor analüüsib igapäevaselt kümnete ettevõtete turundusmaterjale, olgu need siis veebilehed, pakendid, tele- või printreklaamid. Tegu on valdkonnaga, kus teadusuuringud ja nende praktiline väljund on tihedamalt seotud kui kusagil mujal. Võime täna julgelt öelda, et meil on Baltikumi parimate võimalustega pilgujälgimise labor – saame väga täpselt jälgida inimeste pilgu liikumist nii arvuti- ja nutiseadme ekraanil kui ka füüsilises ja virtuaalses keskkonnas.Lisaks on meil võimekus mõõta inimeste emotsioone ja aktivatsioonitaset ning kombineerida neid andmeid pilgujälgimise andmetega, mis loob suurepärase võimaluse testida  ja optimeerida väga erinevaid stiimuleid ja keskkondi.
 • Robootikaklass (II korrus, ruum 2027). Robootika klass on riistvaraga töötamiseks ja riistvaraga seotud õppeainete õpetamiseks mõeldud klass. See on sisustatud kõigi vajalike seadmetega ning komponentidega, mis on vajalikud elektroonikatööde tegemiseks. Siin klassis saavad kõik Delta tudengid teha esimese tutvuse robotitega töötamises läbides õppeaine “Robootika” ning kogenud robootika huvilistele on klass vabal ajal avatud kõikvõimalike hobi-, õppe- ja tellimusprojektidega töötamiseks.
 • Robotiväljak (II korrus, ruum 2024). Robootikaga tegelevate tudengite ja teadlaste jaoks on see kõige olulisem ruum Ülikoolis. See ruum on selleks, et saaks testida valminud roboteid. Siin saab tihti näha erinevaid tudengite robotiprojekte ning ka teaduslikuma eesmärgiga roboteid. Kuna roboteid on vaja nende välja töötamise jooksul pidevalt testida, siis selleks on vaja vaba ja suurt ruumi, et saaks järgida roboteid nii maapinnal kui õhus liikumas ning kontrollida nende tegutsemise vastavust soovitud lahendusele.
 • Digilabor (II korrus, ruum 2025). Digilabori eesmärgiks on pakkuda võimalust päriselt kätega tööd teha. See on sisuliselt töökoda, kus saab tegeleda nii metalli kui puidutöödega. Robootikaga on tihedalt seotud mehhatroonika – kõikvõimalikud mehhaanilised lahendused.
 • Teadusarvutuste keskuse serveriruum (II korrus, ruum 2002). Põhilised kasutajad: geenivaramu, bioinformaatika ja personaalmeditsiin, masinõpe ja keeleteadlased, kliima modelleerimine, keemia- ja materjaliteadus. Teadusarvutustekeskus juhib Eesti Teaduspilve arendamist ja Eesti HPC keskuste koostööd (ETAIS). Lisaks on tihe koostöö põhjamaadega nii arvutusressursside (NeiC) kui avaandmete – EOSC-Nordic raames. 2019. Aastast alates olema osaline ka LUMI konsortsiumis. Tegu on Baltikumi suurima teadusarvutustekeskusega, kus on:
  • 20000 tuuma – 14000 pilves ja 6000 HPC 
  • 7PB kettamahtu ja 20PB linti 
  • 20 töötajat 
  • Sertifitseeritud vastavalt ISKE M nõuetele – sama mis retseptikeskus. 
  • Serveriruumi võimsus 250kw ehk umbes 40 kodusauna.
 • Isejuhtivate sõidukite labor (III korrus, ruum 3095). Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi isejuhtivate sõidukite laboris tegeletakse isejuhtivate süsteemide tehnoloogiate uurimise ja arendamisega. Oma laboris keskendume eelkõige isejuhtivate sõidukite tarkvaralisele poolele, mitte niivõrd riistvara (nt sensorid) väljatöötamisele või testimisele.

Delta keskuses asub ka Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus EIK (IV korrusel), mis on tugikeskus TÜ teadlastele ettevõtetega koostöö tegemiseks. EIKi kolm olulist funktsiooni on: 

 • TÜ partnerlusprogramm – hoiame ettevõtetega häid suhteid ja leiame neile võimalused TÜst vajalike teenuste tellimiseks. Vahendame ettevõtjate huvisid.
 • Intellektuaalomandi kaitsmine – Teadustöö käigus loodav kommertspotentsiaaliga teadmine formuleerub meie abil patentideks või saab muul moel kaitstud lahendusteks. – TÜl on hetkel 64 patenti ja patenditaotlust.
 • Ülikooli hargettevõtete programm. Aitame teadlastel ja üliõpilastel luua ja edukalt turule viia oma ettevõtteid. Fookuses on TÜ intellektuaalomandil baseeruvate toodete ja teenuste arendamine.

Delta keskus on tuleviku ideede kohtumispaik!

Tere tulemast Delta kogukonda!
Delta on Tartu Ülikooli uudne õppe- ja teaduskeskus, mille huvi keskmes on ülikooli, ühiskonna ja ettevõtete koostöö. Täpsemad  kontaktandmed leiab allolevalt Delta kontaktide lingilt.

Deltas on:

 • Tohutud teadmised ja võimalused: Delta on erialadevaheline õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskus.
 • Nutikad inimesed: Deltas tegutseb üle 3000 üliõpilase, õppejõu, professori ja teadlase.
 • Terves Deltas terve vaim: Delta ümber on kaunis loodus ning palju aktiivse elu võimalusi.
Delta kontaktid

Tartu Ülikooli Delta keskus

Õppe- ja teadushoone
Narva mnt 18 / 51009 Tartu / Eesti
Avatud E-P kell 07.30 – 20.00

 

Delta kohvik on avatud E-R kell 11.00 – 17.00

delta.kohvik@gmail.com; +372 5302 8944

 

Valvelaud (ainult tehniline info):
+372 737 6363; + 372 5331 4670

Asukoha kaart

 

Parkimine

Parkida saab  TÜ spordihoone  või Ujula Coop-i parklates.

 

delta@ut.ee

We use cookies on our website and Google Analytics to analyze website traffic statistics. Privacy Policy.

Sulge